X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
استعفای صالح واتمر فاجعه بار است  چاپ
تاریخ : جمعه 21 خرداد‌ماه سال 1389

استعفای دو مقام ارشد امنیتی (وزارت کشور و ریاست عمومی امنیت ملی) که از کار آمد ترین چهره های حکومت آقای کرزی بوده اند درپیوند با تیر اندازی طالبان به خیمه جرگه مشورتی صلح فاجعه بارخواهد بود.  

اگرچه درفرهنگ سیاسی کشورهای که پاسخ دهی را به ملت های شان تعهد وبه تجربه گرفته اند کنار رفتن مقامهای مسوول یک امر مدنی وارزنده تلقی می شود اما درکشورما کنار رفتن یا کنار زدن مقامهای وطن دوست ومتعهد میتواند جبران ناپذیر باشد. صالح؛ جوان پرکار٬ ژرف نگر٬ باانرژی وکسی بوده است که درسنگر آزادی خواهی به رشد وبالندگی رسیده است. از طرف دیگر دشمنان افغانستان را به هرلباس که قد کشیده اند شناخته وماهیت آنانرا مستند سازی وافشا کرده است٬ تداوم کار این جوان برومند در رآس اداره امنیت که میتوانست هر حرکت دشمن را خنثی ودست های عریان وپنهان دشمنان این وطن بشکند از راه برداشتند.

رهبران ضعیف غالبا خوش ندارد تا در صفوف شان اشخاص مدبر وکاردان حضور داشته باشد، چون مانع رسوایی های شان شده، بلی قربان نمی گویند وبه هر صغیره وکبیره ای دولت مردان سری ذلت خم نمی کنند. 

من نمی گویم نیروهای امنیتی ورهبری آن هیچ کاستی نداشته اند، اما این را میدانم که پیمانه ای تهاجم و ومزدوری بحدی گسترده است که مهار همه آن مستحیل به نظر می رسد، در هر حادثه الم ناک که رخ داده است، ده ها پیش گیری ودست گیری بعد از حادثه وجود داشته داشته است که خود موفقیت وپشت کار نیروهای امنیتی را نشان میدهد، ازطرف این آقای کرزی بوده است که به دشمن برادر گفته است، انتحاری را پاداش داده رها کرده است، وجانیانیکه دست گیر شده اند یا محاکمه نمی شودند ویا توسط کمیسیون های آقای کرزی رها میشوند تا بار دیگر فرصت کشتن مردم بیگناه را داشته باشند. 

ما نگران این هستیم که نکند آقای رئیس جمهور یکی از اندیوالان ملاعمر باشد!!! 

وزیر کشور نیز آزمون های را پشت سرگذاشته است، موفق ترین وزیر در انکشاف دهات، درمعارف ووزارت کشور نیز دست آوردهای در جلب کمک ها وسوق و اداره آن داشته است. 

  

به باور من عنوان کردن اینکه گویا مقامهای ارشد امنیتی با توجه به کاستی ها و ناتوانی های که در تامین امنیت جرگه مشورتی استعفا داده اند، سوال برانگیزاست، باوجود آنکه خود شان به آن اذعان نموده اند!  چون رخدادهای جدی تر ازین قبلا رخ داده است، گفته میشود : سرانجام رویای پاکستان به حقیقت پیوست وشاید با کناره گیری آقای صالح آخرین مهره ضد تهاجم سیاه از میان برداشته شد. 

برخی کارشناسان اذغان کرده اند که شاید حلقه تبارگرایی ریاست جمهوری ، این مهره را هم بردارند تا براحتی بتوانند برادران طالب شانرا برائت داده تا این غائله حمایت شود وسرانجام این حلقه درخوان نعمت استخبارات منطقه بی دغدغه خاطر حکم رانی کنند. 

اما واقعیت امروز این است، که دیگر ملت ها به بیداری رسیده اند، قسمیکه تهاجم سرخ بزانو درآمد تهاجم سیاه نیز مجال آنرا نخواهند یافت تا بر اراده ای مردم این مرزبوم بستر سیاه خود را بگستراند.